پرسش و پاسخ رایانه کمک

جهت مشاهده تعرفه و سفارش تبلیغات با قیمت استثنایی در سیستم رایانه کمک روی تصویر ذیل کلیک نمایید

 

پرسش و پاسخ های اخیر

+1 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 1 ساعت قبل در ویندوز 7 بوسیله ی biotechnologist (50 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 15 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7 بازدید
پاسخ داده شده 1 روز قبل در اینترنت بوسیله ی ruras (1,830 امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ 16 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 3 روز قبل در دیگر بوسیله ی ehsan3959 (30 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
پاسخ داده شده 3 روز قبل در دیگر بوسیله ی lilla کارشناس ارشد (126,500 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 6 بازدید
پاسخ داده شده 3 روز قبل در ویندوز 8 بوسیله ی lilla کارشناس ارشد (126,500 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 8 بازدید
پاسخ داده شده 3 روز قبل در ویندوز 8 بوسیله ی lilla کارشناس ارشد (126,500 امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ 13 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 10 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 13 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 12 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 10 بازدید
پاسخ داده شده 4 روز قبل در ویندوز اکس پی بوسیله ی ruras (1,830 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
پاسخ داده شده 28 اسفند 1393 در ویندوز اکس پی بوسیله ی ruras (1,830 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 12 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
پاسخ داده شده 28 اسفند 1393 در ویندوز 7 بوسیله ی lilla کارشناس ارشد (126,500 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 9 بازدید
پاسخ داده شده 28 اسفند 1393 در دیگر بوسیله ی lilla کارشناس ارشد (126,500 امتیاز)

...